ΝΙΜΑ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ

ΝΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

Α.Φ.Μ.: 095267656
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: ΜΥΡΟΒΛΗΤΙΣΣΑΣ 48 & ΑΓΓ.ΒΛΑΧΟΥ
Τ.Κ.: ΑΧΑΡΝΕΣ ΤΚ.13678

Αρ. Μητρώου: 280099
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:117782301000
Τηλ.: 2102468111
Fax: 2102445978
Email: logistirio@nima.gr

κείμενο για το προφίλ σας